• NL
 • FR
 • Privacy

  Privacybeleid

  Ben je benieuwd hoe Vochtinfo omgaat met jouw persoonlijke gegevens? Je leest er alles over in ons privacybeleid. We vertellen je welke stappen we ondernemen om jouw privacy te garanderen, welke rechten je kan uitoefenen en hoe Vochtinfo jou garandeert dat het privacybeleid wordt nageleefd.

  Door gebruik te maken van onze diensten, aanvaard je dat Vochtinfo jouw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt zoals hieronder wordt uitgelegd.

  Dit privacybeleid is van toepassing op Vochtinfo en alle commerciële relaties tussen Vochtinfo en zij die onze website bezoeken of gebruik maken van onze diensten, maar ook business partners, aangesloten bedrijven en prospecten.

  Welke gegevens verzamelt Vochtinfo?

  Wanneer je onze website bezoekt worden standaard enkele gegevens bijgehouden, ongeacht of je ook effectief een formulier invult. Door onze website te bezoeken, worden er automatisch anonieme gegevens opgeslagen via cookies of andere technologieën. Zo wordt er geregistreerd op welke link je hebt geklikt om ons te bereiken, welke webbrowser je gebruikt of via welk kanaal je op onze website terechtkwam. Deze gegevens zijn volledig anoniem en stellen Vochtinfo niet in staat om je te identificeren.

  Gegevens die we standaard verzamelen, ongeacht of je ons contactformulier invult

  • Gegevens over jouw activiteit op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
  • Internetbrowser en type apparaat waarop je onze website bezoekt

  Wanneer je beslist om een formulier in te vullen bij Vochtinfo, vragen wij jou expliciet om enkele gegevens na te laten. Deze gegevens zijn nodig om je correct te kunnen contacteren. Als je gebruik maakt van de diensten van Vochtinfo, stem je automatisch in met de verwerking van je persoonsgegevens. Vul je jouw aanvraag in, worden deze gegevens, samen met je IP-adres, geregistreerd in ons systeem. Deze gegevens worden gebruikt om je verder te kunnen contacteren én je verder op de hoogte te houden van eventuele nieuwe informatie.

  Gegevens die verwerkt worden bij het invullen van ons contactformulier:

  • Voor- en familienaam
  • E-mail
  • Adres
  • Telefoon
  • Aanvraagspecifieke gegevens: dit zijn gegevens die relevant zijn voor de categorie waarin je vraag zich situeert. Bijvoorbeeld je beroepsactiviteit, bedrijfstak, etc.
  • Overige persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld op telefonische wijze: aantal werknemers, naam van je bedrijf,…

  De gegevens die Vochtinfo verkrijgt via derden of via commerciële acties, sociale media, inschrijving op de newsletter, antwoord op onze e-mails of telefoontjes worden conform bewaard.

  Daarnaast houdt Vochtinfo ook gegevens bij van bedrijven die met ons samenwerken. Deze gegevens worden verzameld door de informatie die de betrokkene zelf meedeelt bij een contactaanvraag, zoals bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, GSM- of telefoonnummer, website en de sector waar zij in actief zijn.

  Wat doet Vochtinfo met jouw persoonsgegevens?

  Voor invullers van een formulier:
  Jouw gegevens worden verwerkt in de databestanden van Vochtinfo na je uitdrukkelijke goedkeuring van ons privacybeleid. Vochtinfo verzamelt uitsluitend de gegevens die nodig zijn om een correcte dienstverlening te kunnen aanbieden.

  Voor bedrijven:
  Jouw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van Vochtinfo zodat we contact kunnen opnemen om verdere informatie te verstrekken. Indien je dat wenst, worden je gegevens ook gebruikt voor onze klanten- en leveranciersadministratie.

  Waarom verzamelt Vochtinfo jouw gegevens en op welke grondslag verwerken we deze? 

   

  Het doel waarmee je jouw gegevens verwerken Wettelijke grondslag
  De pagina’s die je op Vochtinfo.be bezoekt te analyseren zodat we je een relevante dienstverlening kunnen aanbieden Toestemming
  Je commerciële en informatieve mails te kunnen sturen zoals newsletters en informatiemails. Toestemming

   

  Je te kunnen contacteren indien nodig om onze dienstverlening aan te bieden Overeenkomst

   

  Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

  Vochtinfo bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk met als doel je een correcte dienstverlening te kunnen aanbieden.

  We hanteren de volgende bewaartermijnen voor onderstaande persoonsgegevens:

  • Voornaam, familienaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en adres:
   De bewaartermijn bedraagt 21 dagen tot onbepaald om voldoende dagen de tijd hebben om jou te contacteren betreffende je vraag.

  Het delen van je persoonsgegevens met derden

  Vochtinfo deelt je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk met verschillende derden als dit nodig is om je een correcte dienstverlening te kunnen aanbieden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

  Jouw gegevens worden niet gedeeld, verwerkt of verkocht aan derde partijen die geen samenwerkingsverband met Vochtinfo hebben of zonder dat jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven.

  De partners waarmee Vochtinfo samenwerkt zijn verbonden aan de algemene voorwaarden, waarin staat dat ze zichzelf ertoe verplichten zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG-wet).

  Vochtinfo blijft verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast verstrekt Vochtinfo je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen we uitsluitend met jouw expliciete toestemming.

  Je hebt steeds het recht om:

  • Je gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen, alsook je te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens of de verwerking hiervan te beperken.

  Dit recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking is kosteloos en kan je uitoefenen door cookies te weigeren of door je verzoek per e-mail naar privacy@Vochtinfo.be te sturen. Vochtinfo stelt alles in het werk om jouw verzoek zo snel mogelijk te behandelen.
  Je kan ook op elk ogenblik uitschrijven op onze nieuwsbrieven door op de uitschrijflink te klikken.

  • Volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

   

  • Vochtinfo te verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen naar een andere dienstverlener door je verzoek per e-mail te sturen naar privacy@Vochtinfo.be

  Minderjarigen

  De dienstverlening van Vochtinfo is slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor expliciete toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

  Klacht indienen

  Vochtinfo behandelt jouw persoonsgegevens omzichtig en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Vochtinfo tracht op elk moment te handelen overeenkomstig de Belgische Privacywet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU-verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Indien je vermoedt dat jouw persoonsgegevens toch niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan je dit melden door een e-mail te sturen naar privacy@vochtinfo.be

  Niettegenstaande de getroffen voorzorgsmaatregelen en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet of de elektronische bewaring hiervan nooit 100% veilig. Vochtinfo kan daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw persoonsgegevens bieden.

  Update van het Privacybeleid

  Dit Privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 18 juli 2019. Vochtinfo is gerechtigd om op gelijk welk moment het Privacybeleid te updaten, met vermelding van de laatste wijziging. Het is aan te raden om dit Privacybeleid daarom regelmatig te raadplegen en zo op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

  Cookie Policy

  Wat zijn cookies en waarom gebruikt Vochtinfo die?

  Een cookie dient om jouw surfervaring op Vochtinfo.be aangenamer te maken. Bij het gebruik van onze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Het is een klein tekst- en cijferbestand dat we opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer wanneer je de website van Vochtinfo bezoekt. Dit bestand is volledig onschadelijk en doet je toestel geen kwaad.

  Een cookie bevat een unieke code die toelaat om je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, websitebezoek en je persoonlijke voorkeuren te herkennen tijdens je bezoek aan Vochtinfo.be. Deze cookies stellen ons niet in staat om jou te identificeren.

  Cookies stellen ons in de mogelijkheid om:

  • Het gebruik van onze website te optimaliseren:
   • Je voorkeuren en instellingen onthouden
   • Onze promotie en marketing efficiënter te maken zodat we je een betere dienstverlening kunnen aanbieden.

  Van zodra je onze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch cookies tenzij je in je browserinstellingen hebt aangegeven dat je cookies weigert.

  De informatie die wordt verzameld aan de hand van cookies dient enkel voor intern gebruik en om onze dienstverlening te verbeteren. De verkregen gegevens worden niet gedeeld of verkocht aan derden. Alle informatie wordt volledig anoniem verwerkt.

  Welke cookies gebruikt Vochtinfo?

  Directe cookies of first party cookies

  Vochtinfo maakt eerst en vooral gebruik van first party cookies die informatie verzamelen op Vochtinfo.be zelf. Deze cookies zijn noodzakelijk om je bezoek aan onze website mogelijk te maken en te verbeteren.

  Deze cookies kunnen onderverdeeld worden in:

  • Noodzakelijke cookies:
   Deze cookies zijn onmisbaar voor het correct functioneren van onze website. Ze laten je toe om gebruik te maken van de navigatie, de laadtijd en de beveiliging van de website. Mocht je deze cookies weigeren, is het mogelijk dat onze website niet naar behoren werkt.
  • Functionele cookies:

  Deze cookies zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring. Ze onthouden bijvoorbeeld je taal en woonplaats.

  • Analytische cookies of performantiecookies:

  Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop je onze website gebruikt. We analyseren je gebruikersgedrag om onze website te verbeteren.

  • Sessiecookies:

  Deze cookies onthouden welke pagina van onze website je bezocht zodat we je niet telkens als een nieuwe bezoeker moeten beschouwen als je doorklikt naar een nieuwe pagina.

  PHPSESSID (sessie cookie)

  Type: noodzakelijke cookie

  Levensduur: sessie

  Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je surfsessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.

   

  Cookies met formulierinformatie (contactformulier invullen)

  • name

  Type: functionele cookie

  Levensduur: 30 dagen

  Doel: bewaren van de naam van de invuller

  • firstname

  Type: functionele cookie

  Levensduur: 30 dagen

  Doel: bewaren van de voornaam van de invuller

  • street

  Type: functionele cookie

  Levensduur: 30 dagen

  Doel: bewaren van de straatnaam van de invuller

  • zip

  Type: functionele cookie

  Levensduur: 30 dagen

  Doel: bewaren van de postcode van de invuller

  • village

  Type: functionele cookie

  Levensduur: 30 dagen

  Doel: bewaren van de woonplaats van de invuller

  • e-mail

  Type: functionele cookie

  Levensduur: 30 dagen

  Doel: bewaren van het e-mailadres van de invuller

  • phone

  Type: functionele cookie

  Levensduur: 30 dagen

  Doel: bewaren van telefoonnummer van de invuller

   Google Tag Manager

  • __utmb (Google Tag Manager)

  Type: analytische cookie

  Levensduur: 30 minuten

  Doel: bepaalt nieuwe sessies en bezoeken

  • __utmc (Google Tag Manager)

  Type: analytische cookie

  Levensduur: sessie

  Doel: werkt samen met de __utmb cookie om zo nieuwe sessies van terugkerende bezoekers te identificeren

  • __utmt_UA-xxxxxx-x (Google Tag Manager)

  Type: analytische cookie

  Levensduur: 10 minuten

  Doel: vertraagt de verzoeksnelheid en zorgt er zo voor dat gegevensverzameling op sites met veel verkeer beperkt wordt.

  • __utmz (Google Tag Manager)

  Type: analytische cookie

  Levensduur: 6 maanden

  Doel: identificeert de bron die je naar onze website heeft geleid.

  • __utma (Google Tag Manager)

  Type: analytische cookie

  Levensduur: 2 jaar

  Doel: unieke gebruikers en sessies van elkaar onderscheiden.

  – Third party en profiling cookies

  Vochtinfo maakt gebruik van Google Analytics en Google Adwords, Bing advertising, Facebook advertising en affiliates. Om te kunnen samenwerken met deze partijen dienen third party cookies of pixels op onze website geplaatst worden. Deze cookies maken je surfervaring op onze website persoonlijker.

  Deze diensten werken door stukjes code die van de third party websites afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Vochtinfo heeft geen invloed op deze cookies en kan hiervoor ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld. Deze cookies zijn echter net zo onschadelijk als de andere cookies en stellen ons in de mogelijkheid om jou gerichter commerciële boodschappen te sturen die overeenstemmen met jouw interesses en levensstijl.

  Google

  • SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC

  Type: analytische en functionele cookies

  Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessie

  Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina’s bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn.

  • NID, SID, APISID, 1P_Jar

  Type: marketing cookies

  Levensduur: maximum 1 jaar

  Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.

  • CONSENT, UULE, DV

  Type: analytische en marketing cookies

  Levensduur: wordt maximum 2 jaar bewaard

  Doel: verzamelt data voor Google Analytics, om zo een anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen en om te meten of advertenties effectief zijn.

  _ga

  Type: analytische cookie

  Levensduur: 2 jaar na sessie

  Doel: meet anoniem hoe gebruikers de website gebruiken.


  Facebook.com

  • datr, act, sb, presence, fr, wd, xs, c_user, dpr (Facebook.com)

  Type: marketing cookies

  Levensduur: sessie en blijven maximum 2 jaar bewaard

  Doel: maakt een gebruikersprofiel aan om relevante advertenties op Facebook te tonen.

   

  Remarketing cookies en andere technologieën

  Facebook

  • Type:analytische en functionele cookies

  u, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr

  Levensduur: 2 jaar na sessie

  Doel: Zonder deze cookie mis je gepersonaliseerde advertenties m.b.t onze website, onze diensten en producten. Wil je deze gepersonaliseerde advertenties niet langer ontvangen, dan kan je dit instellen bij “Je advertentievoorkeuren” op Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

   Google Analytics Remarketing

  • Type: analytische en marketing cookies

  Levensduur: 2 jaar na sessie

  Doel: Met Google Analytics meten we hoe je onze website gebruikt. Deze kennis gebruiken we om je te helpen bij het kiezen van de sector die het beste bij jou past. En om je aanbiedingen te laten zien van relevante sectoren of producten die voor jou interessant kunnen zijn. Zonder deze cookie mis je gepersonaliseerde advertenties m.b.t onze website, onze bouwsectoren, onze diensten en producten.

  Wil je deze gepersonaliseerde advertenties niet langer ontvangen, dan kan je dit instellen door volgend stappenplan te volgen:
  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

  Vragen?

  Indien je nog vragen hebt over onze cookie policy, kan je contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@vochtinfo.be

  Laatste update

  Dit cookiebeleid werd voor het laatst gewijzigd op 18 juli 2018. We streven ernaar de lijst van de gebruikte cookies up-to-date te houden maar vanwege het niet-statische karakter van internet en de externe partijen is het mogelijk dat niet alle actuele cookies / sites in het overzicht te vinden zijn. Vochtinfo behoudt het recht om dit cookiestatement te allen tijde te wijzigen.


  DELEN

  Logo